Turistický videoprůvodce

VÍTEJTE NA NAŠICH STRÁNKÁCH !

Nabízíme Vám cestopisné průvodce na  DVD Česká  republika, Praha, Karlovy Vary, Krkonoše , Hrady a zámky, Památky UNESCO, Český ráj, Morava., a také zahraniční tituly jako Londýn, Paříž, Řím,Vídeň, Brusel, Amsterdam, Budapešť.

Naše pořady, které splňují vysoké požadavky na obsah, obrazovou i zvukovou kvalitu. Komentáře ke všem titulům na  DVD jsou namluveny vždy rodilými mluvčími a to většinou anglicky, česky, německy, rusky, francouzky, italsky , španělsky a japonsky, nebo čínsky, popřípadě v národní řeči dané země. Všechny filmy jsou rovněž natočeny kvalitní technikou BETACAM nebo DIGITAL VIDEO.

AKČNÍ NABÍDKA VŠECH TITULŮ ZA 121,- Kč (vč. DPH) !

              

                 
VOLWOCOM s.r.o.

E-mail: info@volwocom.cz

Sídlo společnosti:
Zlončická 609/11
18100 Praha 8
Obchodní podmínky

Upřesnění objednávky

Po obdržení objednávky se s Vámi nejpozději druhý pracovní den spojí náš pracovník a dohodne způsob a termín dodání zboží. Je-li zboží skladem jsme schopni jej dodat do dvou dnů až k Vám domů. Všechny telefonicky ověřené objednávky jsou považovány za závazné.
Prodávající je oprávněn změnit cenu u vyřizované objednávky. O této skutečnosti je však povinen zákazníka neprodleně informovat. Po informaci o změně ceny má kupující možnost od objednávky odstoupit. V případě, že od objednávky (kupní smlouvy) odstoupí zákazník, který zaplatil objednané zboží předem, je třeba aby své rozhodnutí oznámil prodávajícímu emailem. Na základě tohoto oznámení prodávající do 3 dnů od jeho doručení vrátí zákazníkovi jeho platbu.

Převzetí zboží:

Případné poškození zásilky, způsobené přepravou, je nutné reklamovat v okamžiku převzetí - na pozdější reklamace bohužel nelze brát zřetel (to se samozřejmě netýká závad, na které se vztahuje zákonem stanovená záruční lhůta 24 měsíců). Svým podpisem přepravci při převzetí zásilky stvrzujete, že jste zásilku převzali v pořádku a nepoškozenou.

Zboží expedujeme v originálních přepravních obalech výrobců. Tyto obaly poskytují při běžné manipulaci dostatečnou ochranu a případné poškození z přepravy je na nich nebo pod nimi většinou dobře patrné. Při přebírání objednaného zboží je proto nutné se přesvědčit, zda není dodaná zásilka nebo její části - zejména její originální obal - nepřiměřeně mechanicky poškozená (například nepřirozeně zdeformovaná krabice, promáčklý kartónový obal, protržený igelit atd.).

Lhůta pro vrácení zboží

Objednáváte-li jako soukromá osoba (nikoli tedy na IČ), máte v souladu se zákonem č. 367/2000 možnost odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Pokud se k tomu rozhodnete, kontaktujte nás a písemně uveďte, že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a Vašeho čísla účtu či adresou pro vrácení peněz.
Pozn.: Toto ustanovení neplatí při odběru zboží v kamenné prodejně.
Zboží, které budete zasílat zpět na naši adresu, musí být kompletní (včetně příslušenství a veškeré dokumentace) a ve stavu, v jakém jste jej převzali při dodávce. Ke zboží přiložte doklad o koupi. Vždy prosím použijte balícího papíru nebo kartonu, tak aby nemohlo během přepravy dojít k polepení, popsání či jinému znehodnocení původních obalů. Neposílejte zboží na dobírku, nebude přijato. 
Kupující je povinen nechat zboží pojistit pro případ poškození či ztrátu v průběhu přepravy a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch prodávajícího.
V případě vrácení nepoškozeného zboží prodávajícímu, tento do 14-ti dnů od obdržení vráceného zboží vrátí kupujícímu uhrazenou kupní cenu.
V případě vrácení poškozeného zboží, má prodávající právo vyčíslit škodu na zboží a vrátit kupujícímu uhrazenou kupní cenu sníženou o způsobenou škodu na zboží.

Ochrana osobních údajú

Firma VOLWOCOM s.r.o.- provozovatel tohoto internetového obchodu se zavazuje, že Vaše osobní údaje, které jsou nutnou podmínkou při objednání, dodání zboží a vyhotovení daňového dokladu, dále při vyřizování případných reklamací, nebudou v žádném případě poskytovány třetím osobám.

V případě jakýchkoli dotazů, připomínek nebo námětů nás prosím kontaktujte, všechny Vaše podněty jsou pro nás zdrojem inspirace pro další zkvalitňování našich služeb.